Kv. Vinkeln – Att räta ut problemet och göra succé

I detta projekt omvandlade Nordier tillsammans med fastighetsägaren en icke fungerande mini-galleria till flödesorienterad volymhandel.

Sveriges största volymhandelsområde är Kungens Kurva. Här fick Nordier i uppdrag av Pramerica, vilka äger Kv Vinkeln 3, att utveckla en dåligt fungerande mini-galleria till något som skulle röna större framgång. Lösningen blev att skapa färre men större enheter i fastigheten och på så sätt skapa ett tydligare kundflöde och tydligare identitet för handlarna.

Efter ombyggnation har de nya ankarhyresgästerna Leo’s Lekland och Kjell & Company Outlet kunnat flytta in. Fastigheten fått en större uthyrningsbar yta och samtidigt mer av volymhandelskaraktär, vilket passar bättre in i området och det köpmönster som råder där. Mottagandet från konsumenterna har varit mycket positivt, vilket gynnar både handlare och fastighetsägare. Nordier tackar för förtroendet.

  • Uppdrag Volymhandel

Kontakt