Sthlm Vatten – Hur man bygger ett hus för 50 servicebilar och ett gäng rörläggare

Nordier har varit rådgivare, ombud och projektledare åt Stockholm Vatten & Avfall vid etablering av en enhet för jour- och driftverksamheten i Högdalens Industriområde.

Stockholm Vatten & Avfall förser stockholmarna med rent dricksvatten och tar även ansvar för avloppsrening och avfallshantering. I samband med att huvudkontoret flyttade från Stockholms City till Ulvsunda i Bromma valde man att även etablera en enhet för jour- och driftverksamheten i södra Stockholm.

Nordier ombads att finna lämpliga lokaler för verksamheten och för att kunna möta högt ställda krav på tekniska ytor, skyddad parkering och specialanpassade verksamhetsytor föll valet på en byggrätt i Högdalens industriområde. Ett helt nytt hus, omfattandes ca 3 500 kvm har förhyrts, projekterats och uppförts med skräddarsydda lösningar för verksamheten. Projektet omfattar bl.a. kontor, matsal, övernattningslägenheter, omklädningsrum, gym, förråd, tvätthall, samt parkering för ett 50-tal bilar och lastbilar.

Nordier har varit rådgivare, ombud och projektledare åt Stockholm Vatten från initial sökprocess till inflytt för verksamheten i färdigt hus. Etableringen är idag strategiskt viktig för underhållet av Stockholms Ledningsnät.

  • Uppdrag Nyproduktion & Projektledning