Stadsrum Fastigheter förvärvar Biografen 21 i Nyköping

Stadsrum Fastigheter förvärvar fastigheten Biografen 21 (Galleria Västerport) i Nyköping av Dalhäll Invest AB.

 

”Vi är glada över att avyttra Västerport till Stadsrum, de har en långsiktighet i sina centrumfastigheter som tilltalar oss och vi är övertygade om att deras arbete kommer att lyfta Nyköping Centrum ytterligare.”
säger Rickard Bender, VD Västerport Galleria

”Biografen 21 är en blandfastighet som passar Stadsrums investeringsstrategi väl. Fastigheten har ett av Nyköpings bästa lägen med en bra fördelning mellan lokaler och bostäder. Förvärvet är också ett mycket bra komplement till grannfastigheten Galleria Axet som vi sedan tidigare äger.” säger John Strand, Transaktionsansvarig på Stadsrum Fastigheter AB

Tillträde till fastigheten sker den 1 oktober 2018.

Stadsrum Fastigheters rådgivare i transaktionen har varit AG Advokat, Amblin, Svalner Skatt och WSP.

Säljarens rådgivare i transaktionen har varit Nordier Property Advisors och PwC.

Om fastigheten:
Fastigheten är belägen i centrala Nyköping på Västra Storgatan.
Lokalarea cirka 11 200 kvm samt garage om 78 platser.
48 % bostäder i form av 67 lägenheter och 52 % lokaler i form av handel, restauranger och kontor.

För mer information:

Olof Rotbring, Projektledare & Partner, Nordier Property Advisors

Rickard Bender, VD Västerport Galleria

  • 11 200 kvm

Kontakt