SKHLM – När gallerian är en hel stadsdel

SKHLM, Skärholmen Centrum är ett av landets största köpcentrum. Nordier utvecklar här tillsammans med fastighetsägaren framtidens stadsdelscentrum.

Skärholmen Centrum, SKHLM är, med sina 14 miljoner besökare per år ett av landets största köpcentrum. Grunden utgörs av ett antal stadsgator, vilka har byggts på och byggts in till nästan 100.000 kvm sammanhängande butiks- och kontorsyta. Med sitt läge precis intill tunnelbana och kommersen på torget utgör den navet i hela stadsdelen.

Fastighetsägaren till SKHLM; Grosvenor Europe initierade år 2016 ett stort omdaningsprojekt av sin galleria. Nordier är med på tåget där nya internationella varumärken tar plats, där restauranger flyttar ut på torgen och där bortglömda delar sätts i nytt ljus. Nordier hanterar, för fastighetsägarens räkning alla omförhandlingar, nyuthyrningar och etableringar för både butiker, kontor och övrig service. Våra konsulter tar en aktiv del av det omfattande utvecklingsprojektet med att skapa ett sammanhängande stadsdelscentrum. Ett framtidsprojekt.

  • Uppdrag Köpcentrum

Kontakt