Nykvarns Centrum – River ett centrum och bygger en stad

Nykvarns Centrum jämnas med marken och byggs upp på nytt. Nordier har anlitats som centrumutvecklare och ansvarar inte bara för planering och uthyrning av nya centrum utan även för evakueringar och omflyttningar under byggtiden.

Gamla Nykvarns Centrum präglas av en-plans butiksbyggnader från 70-talet samt en stor parkering på bästa läge. Fastighetsägaren, SPG förvärvade centrum 2015 med planen att ersätta befintligt centrum med ca 350 bostadslägenheter, 6 stadsradhus, en ny vårdbyggnad och fördubblad yta för butiker. Nordier har anlitats som centrumutvecklare och hanterar därmed inte bara för planering och uthyrning av nya centrum utan även för evakueringar och omflyttningar under byggtiden. Projektet sträcker sig fram till år 2021.

Uppdraget med Nykvarn är otroligt spännande! Motivet byter ju hela tiden skepnad. Så fort ett hus är färdigt kan vi låta butiker eller andra verksamheter flytta in. Deras gamla lokaler ska då snabbt rivas, eller fungera som tillfällig etablering för någon annan butik. Målet är att alla handlare ska kunna ha full verksamhet igång under hela byggtiden. De ska må bra och Nykvarnsborna ska kunna få sin service på hemmaplan, precis som idag.

– Cecilia Carlstedt, Nordier / Centrumutvecklare i Nykvarn

  • Uppdrag Cityhandel & Nyproduktion

Kontakt