Nordier “storsäljer” halva Ystad

HP Holding AB avyttrar till Heimstaden 28 centralt belägna fastigheter i Ystad och transaktionsvärdet i affären uppgår till 768 miljoner kronor.

Beståndet består av totalt 527 bostadslägenheter med visst kommersiellt inslag i centrala Ystad med en total yta som uppgår till 41.000 kvm. Uthyrningsgraden är ca 99,7 procent och beståndet har totalt cirka 45 miljoner kronor i hyresintäkter.  

Beståndet har successivt byggts upp av HP Holding under 25 års tid och många fastigheter är centralt belägna och i mycket gott skick.

Vi är mycket glada över att återigen få förtroendet att sälja åt en stark lokal aktör. HPs bestånd är mycket väl omhändertaget och många fastigheter i beståndet återfinns på mycket bra lägen i Ystad. Förutom förtroendet från säljaren är vi givetvis också glad att Heimstaden som köpare kan växa på en ort som är viktig för dem. 

Anna-Carin Telin, Nordier

  • 31 000 KVM
  • 768 Mkr

Kontakt