Nordier säljrådgivare vid försäljning av bostadsfastigheter i centrala Sala

Nordier har agerat säljrådgivare vid försäljningen av fastigheterna Kalken 1,2,4,5 och 6 intill centralstationen i Sala.

Köpare är CG Bostäder i Sala som enligt avtalet ska tillträda fastigheterna den 1 mars 2019.

Den uthyrningsbara ytan är cirka 3 355 kvm varav 3287 kvm är bostäder fördelat på 43 lägenheter.

Affären visar på styrkan i marknaden för välskötta förvaltningsfastigheter även på mindre orter. Vi spår ett ökat intresse för denna typ av tillgång under 2019.
  / Fredrik Närholm, projektledare, Nordier

  • 3355 kvm

Kontakt