Nordier Leasing and Development rådgivare åt Stendörren AB vid Dahls etablering i GreenHub Bro

Nordier Leasing & Development stärker sin närvaro inom logistik ytterligare efter genomförandet av en av årets största uthyrningar när Dahl Sverige AB etablerar sitt nya centrallager i Stendörren AB:s nya logistikprojekt GreenHub Bro.

Uthyrningen omfattar ca 155 000 kvm mark och ca 56 500 kvm byggnad. Dahl har även en option på att förhyra ytterligare ca 50 000 kvadratmeter mark i angränsning till fastigheten.

GreenHub Bro är ett av Sveriges intressantaste logistikprojekt med närhet till alla tätorter i Mälardalen. Området är väl positionerat för att klara framtidens logistikutmaningar med anslutning till både stambanan och E18. GreenHub Bro omfattar ca 1,2 miljoner kvadratmeter mark.

För mer information om uthyrningen och projektet:

​http://stendorren.se/2017/10/30/stendorren-har-tecknat-hyresavtal-med-dahl-avseende-uthyrning-for-dahls-nya-centrallager-i-greenhub-bro-och-forvarvar-dahls-fastighet-i-kallhall/

 

Vi är väldigt glada att vi kan rådge parterna till etableringen och hälsar Dahl välkomna till det mest expansiva logistikområdet i Mälardalen.

– Magnus Hammar, VD & Partner, Nordier Leasing & Development

  • 155 000 kvm mark
  • 56 500 kvm byggnad