Månadskollen

Efter en intensiv höst växlar vi upp ytterligare och gasar ända in i kaklet när årets näst sista månad närmar sig sitt slut.

 Den globala konjunkturbilden ser fortsatt ljus ut och tidigare relativt optimistiskt vinstscenario fortsätter. Börsvärderingen har inom de flesta regioner kommit ner till historiskt genomsnittliga nivåer senaste halvåret. Detta som en konsekvens av att vinster har uppreviderats eller på grund av att oron för den ekonomiska tillväxten tilltagit, främst inom tillväxtmarknader. Oron för utvecklingen av den svenska bostadsmarknaden har minskat något sedan i våras, men kan fortfarande komma att påverka konjunkturutvecklingen något negativt. Boprisindikatorn sjönk i november och tron på stigande priser har vänt nedåt i Stockholm, övriga Svealand och Norrland. 

Samtliga sektorer bidrog till att barometerindikatorn föll något i oktober. Trots nedgången pekar nivån på att läget i ekonomin är fortsatt starkare än normalt, samtidigt som allt fler hushåll förväntar sig även en försämring av den svenska ekonomin. 

Vi vet inte vad som händer i framtiden, och det finns indikationer att vi går en osäker tid till mötes. Det låsta läget i svensk politik samt Storbrittaniens utträde ur EU bidrar i allra högsta grad till detta och gör läget mer svårbedömt än normalt. 

Läs en fördjupad analys här!

  • November 2018

Kontakt