Kilenkrysset avyttrar logistikfastigheter till Catena

Nordier Property Advisors bistår Kilenkrysset vid avyttringen av fem logistikfastigheter till Catena till ett värde av ca 1,1 Mdkr. Förvärvet, som delvis betalas med nyemitterade aktier, gör att Kilenkrysset blir en av de fem största aktieägarna i Catena.

Catena och Kilenkrysset har idag tecknat avtal om att Catena förvärvar fem fastigheter i Stockholmsregionen till ett underliggande fastighetsvärde om ca 1,1 Mdkr. Detta blir startskottet på ett strategiskt samarbete mellan bolagen.
Samtliga fastigheter är belägna i Stockholmsregionen och den uthyrbara ytan summeras till ca 91 500 m². Hyresvärdet uppgår till ca 57 Mkr och det finns en genomsnittlig kvarvarande avtalstid om ca 9,6 år.

Logistiksegmentet är otroligt intressant eftersom det till sin funktion mer och mer tangerar infrastruktur. Vi är väldigt glada för förtroendet att bistå parterna i denna transaktion.

säger Mikael Wilton, ansvarig projektledare, Nordier Property Advisors.

  • 1,1 Mdkr

Kontakt