Intressanta möjligheter för den aktive

Bostadsutveckling är hett samtalsämne dagar som dessa. Många av de noterade aktörerna har fått ta stryk på börsen och media är inte sena med att komma med negativa rubriker.

Utan tvekan har vi haft en väldigt kraftig värdetillväxt på bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter, inte bara i storstadsregionerna utan även i många regionstäder. Exempelvis har priserna på bostadsrätter i riket ökat med cirka 230 % under perioden 2000-2016. Den positiva marknadstrenden har gjort det relativt lätt för många att lyckas vilket bland annat har återspeglats i hundratals nya bostadsaktörer, framförallt i storstadsområden under de senaste åren. Byggrätten – själva derivatet i sammanhanget – har även den utvecklats till en väldigt lukrativ handelsvara.

När marknaden ändrar riktning finns det många experter som gör sig hörda och dömer ut hela sektorn som pestsmittad. Men är det verkligen så svart eller vitt? Har fundamenta drastiskt ändrats den senaste månaden?

Det är intressant att borra ner sig i detaljerna för att försöka se nyanserna. För den aktive finns det sannolikt intressanta möjligheter i sektorn även framöver.

Det är intressant att borra ner sig i detaljerna för att försöka se nyanserna. För den aktive finns det sannolikt intressanta möjligheter i sektorn även framöver.

En tydlig trend inom både hyres- och bostadsrättssidan är att slutkonsumenten har blivit mer raffinerad och kräsen. Bostaden är en av vår tids viktigaste statusmarkör och det är inget som väljs slumpmässigt. På samma sätt som en Bar inte bara kan servera ÖL, kan man inte “bara” producera bostäder. Man måste ha en tydligt anpassad produkt för den specifika delmarknaden och området. Här är det ofta en mängd – till synes ganska enkla justeringar (som storlek, bilpool, smarta lösningar för matinköp etc) som sammantaget gör en stor skillnad på slutprodukten.

De som förstår vikten av produktanpassning och är duktiga på hantverket – som är en ganska komplex apparat – kommer att fortsätta vara framgångsrika. De som inte gör det kommer få problem.

Bostadsutveckling är, och kommer fortsätta vara, ett mycket intressant segment att befinna sig inom. Men med en marknadstemperatur som på många ställen övergått till normal snarare än överhettad behövs en översyn av sin utrustning och en stark uthållighet för att vara framgångsrik.

Den som orkar vara aktiv i en denna mer utmanande terräng kommer garanterat hitta intressanta möjligheter.

  • FV EXPERT

Kontakt