Intea utökar beståndet i Vänersborg

Intea Fastigheter AB (publ) har ingått avtal med Nordanland Fastigheter AB om att förvärva Vänerskolan på fastigheten Vänersborg Haren 3.

Intea Fastigheter AB (publ) har ingått avtal med Nordanland Fastigheter AB om att förvärva Vänerskolan på fastigheten Vänersborg Haren 3.

Fastigheten ligger centralt i Vänersborg, granne med det av Intea ägda Vänerparken. Byggnaden som ursprungligen uppfördes 1896 för Vänerskolans verksamhet omfattar 5 750 kvm byggnad och 21 349 kvm mark. Fastigheten består av två sammanlänkade byggnader, parkområde, skolgård med fotbollsplan, lekplats och parkeringsytor.

Byggnaderna är fullt uthyrda till Specialpedagogiska skolmyndigheten som står för 89 procent av hyresintäkterna, och till Vänersborgs kommun som står för resterande del. Hyresvärdet uppgår till 7,6 mkr och genomsnittlig återstående hyrestid är 2,5 år.

Intea är väletablerat i Vänersborg via innehavet av Vänerparken där fastigheterna förvaltas av en egen organisation. Denna organisation har fått två nya medarbetare som ansluter till Intea Vänersborg under hösten. Den nya fastigheten kompletterar Vänerparken med sitt läge tvärs över gatan.

”Vänerskolan är en vacker och välbyggd skola som ligger i en unik miljö centralt i staden. Hyresgästerna kommer att tas väl om hand av vår personal på plats”, säger Robert Andersson på Intea Vänersborg.

Tillträde är planerat till den 2 oktober 2018. Nordier Property Advisors har varit rådgivare till säljaren i transaktionen.

  • 5 750 kvm

Kontakt