Brogripen säljer 13 bostadsfastigheter i Ystad

Heimstaden har idag undertecknat avtal om förvärv av 13 stycken fastigheter i Ystad som ägs av Brogripen.

Beståndet består av totalt 449 stycken bostadslägenheter samt några kommersiella butiksloker i centrala Ystad. Den totala ytan uppgår till ca 38 000 kvm med en uthyrningsgrad på 99,5% om totalt 41 mkr i hyresintäkter.

Det känns mycket bra att kunna komplettera våra tidigare förvärv i Ystad med dessa fastigheter av hög kvalité. Vi har sedan tidigare ett bestånd bestående av 755 stycken bostadslägenheter på orten. I och med detta förvärv uppgår vårt bestånd i Ystad till 1 204 lägenheter och vi är igång med etablering av en fullskalig förvaltningsenhet, vilket kommer att öka vår lokala närvaro och ge en förbättrad service.

Fredrik Årman, Senior Investment Manager, Heimstaden

Transaktionsvärdet i affären uppgår till 735 MSEK och planerat tillträde är den 31 mars 2017.

Förvärvet finansieras dels med egen likviditet om 294 MSEK och dels med banklån om 441 MSEK. Transaktionen genomförs som bolagstransaktion. Nordier var säljarens transaktionsrådgivare.

  • 38 000 kvm
  • 735 msek

Kontakt