Heimstaden förvärvar bostäder i Gävle och Strängnäs

Heimstaden genomför två förvärv av bostadsportföljer i Gävle och Strängnäs av Gefle Estate AB samt SSM Holding AB. Portföljen i Gävle omfattar 4 fastigheter med en total yta om cirka 23 000 kvm innehållande 371 lägenheter.

Beståndet är bolagets första förvärv i Gävle och innebär att en förvaltningsorganisation kommer etableras på plats. Tillträdet är planerat till april 2015. Portföljen i Strängnäs omfattar 25 fastigheter med en total yta om cirka 27 000 m² innehållande 322 lägenheter. Förvärvet innebär en komplettering av Heimstadens befintliga bestånd i Strängnäs. Tillträdet är planerat till mars 2015.

  • 25 fastigheter
  • 27 000 kvm
  • 322 lägenheter

Kontakt