Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Förvärvar hotellfastighet i Kista

Stockholm 17 december 2018 – Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), har förvärvat Knarrarnäs 10 i Kista. Fastigheten nyttjas idag som hotell och drivs av Connect Hotels som också är säljare till Fastigheten.

– Överenskommet fastighetsvärde om 115 000 000 SEK före omkostnader och avdrag för latent skatt.
– Hyresgästen Connect Hotels signerar vid tillträde ett 20 årigt hyresavtal.

Förvärvet av Fastigheten i Kista är en bra diversifiering till Bolagets befintliga fastighetsportfölj. Fastigheten håller hög teknisk standard och det långa hyresavtalet bidrar positivt till Bolagets genomsnittliga hyresduration. Connect Hotels är en av Sveriges mest lönsamma hotellkedjor och vi är mycket glada över att ha dem som hyresgäst. Vi har en positiv syn på fastighetsmarknaden och vi jobbar nu vidare med ytterligare intressanta förvärvsmöjligheter, säger: Johan Eriksson, VD Estea AB.

Säljaren har haft Nordier Property Advisors som rådgivare i transaktionen.

Planerat tillträde är satt till den 21 december 2018.

  • Fastighetsvärde 115 000 000 SEK

Kontakt