Estancia Logistik AB förvärvas av Corem Property Group AB

Ägarna till Estancia Logistik AB har avtalat om att avyttra bolaget till Corem Property Group AB.

Lager- och logistikportföljen består av 21 fastigheter med en total uthyrbar area om ungefär 168 500 kvm och ett fastighetsvärde om 1 315 mkr. Fastigheten Lund Lyckebacken 5 kommer att avyttras, direkt efter Corems tillträde, till ett bolag ägt av de nuvarande ägarna till Estancia Logistik.

Tillträde skedde 2016-06-01.

  • 168 500 kvm
  • 1 315 mkr

Kontakt