Amasten förvärvar i Sundsvall. Nordier Property Advisors Rådgivare

Amasten Fastighets AB (publ), förvärvar 21 bostadshyreshus i Sundsvall. 
Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde 
om 668 miljoner kronor. Förvärvet omfattar 407 lägenheter och 42 531 kvadratmeter 
med ett sammanlagt hyresvärde om 50,6 miljoner kronor per år.

Säljare är Tvättbjörnen Förvaltning AB och Amasten tillträder fastigheterna per den 31 augusti 2018.

Nordier Property Advisors har varit rådgivare i affären

Affären utgör en mycket attraktiv förvaltningsenhet i en av Sveriges starkaste städer och visar återigen attraktionskraften i norrländska regionstäder.

– Mikael Wilton, Transaktionsansvarig & Partner, Nordier Property Advisors

  • 42 531 KVM
  • 668 MKR

Kontakt