+5% gör signifikant skillnad

Nordier har spelat en viktig roll i vår utveckling genom att skickligt lotsa oss igenom vårt största förvärv

Ulf Nilsson, D. Carnegie & Co
 • Ulf Nilsson
  D. Carnegie & Co

 • Magnus Edlund
  Stenvalvet

 • Marita Loft
  VD Storebrand Fastigheter AB


Vi är Nordier

Vi är en fastighetsrådgivare vars approach kännetecknas av att våra seniora partners är djupt involverade i alla projekt.
Det gör skillnad.
Vi arbetar alltid i små team, är snabba, lösningsorienterade och har ett engagemang utöver det vanliga.
 • Transaktion

  Nordiers transaktionsteam har lång erfarenhet av att genomföra olika typer av fastighetstransaktioner, såväl större portföljförsäljningar till mindre objekt på illikvida delmarknader. Vi är aktiva över hela Sverige.

  Mer om Transaktioner
 • Värdering

  En omsorgsfull värdering är viktig för att du ska göra goda investeringar. Banker och fastighetsägare anlitar oss för värdering av samtliga typer av fastigheter.

  Mer om Värdering
 • Uthyrning & Utveckling

  Nordiers team för Uthyrning & Utveckling har djup erfarenhet av strategier, rådgivning och genomförande inom uthyrning och etablering. Våra konsulter behärskar alla typer av lokaler inom handel, kontor och logistik/industri.

  Mer om Uthyrning & Utveckling

— Vår utgångspunkt är att alla alltid kan göra någonting. Vi gillar möjligheten att få komma in och göra skillnad i tidigt skede i unga människors liv.

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som arbetar aktivt för att ge barn, vars föräldrar mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk, förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid. Sedan 2005 bedriver Maskrosbarn stödarbete och för fram barns perspektiv gentemot myndigheter och beslutsfattare.
 
Maskrosbarn erbjuder många olika stödverksamheter, bland annat läger på alla skollov. På dessa läger, som är helt gratis för barnen, blandas lek och roliga aktiviteter med enskilda stödsamtal och samtalsgrupper. Barnen har möjlighet att delta i lägerverksamheten i tre eller fyra år och har samtidigt och därefter möjlighet att få stöd på andra sätt.

Kontakta oss

Vill du arbeta med en rådgivare som engagerar sig i dina fastigheter som om de vore våra egna?
Kontakta oss på Nordier – det kommer göra en signifikant skillnad.

Våra kontor

Transaktion

Värdering

Uthyrning & Utveckling

Marknad & PR

Ekonomi